Dạ khúc tháng năm – Bằng Lăng Tím

0
Dạ khúc tháng năm – Bằng Lăng Tím

Em giu g vo ma c thng nm
Phng thp la m thm trong m l
Chim ru rt so diu ai va th
Tm bng lng.. tm c ni mong ch

Gc sn trng xanh thm khong tri m
Cy phng v by gi khoe o mi
Lng rn r tng bng vui phn khi
o di bay php phi nhng con ng

Thng nm v dt mng c yu thng
Mu hoa cn vng vo k c
La chy mi trong tri tim ro rc
Ting ve ngn thn thc c khung chiu

Bn phm n tay nh lt cung phiu
Bi d khc bao iu anh gi gm
Khc mi nh tnh em trao su m
N hn nng say m pht m ly

Thng nm i! Ma hoa diu k
Gi ta nh ma thi v ri
Gi tan lp nh mt n chim nh
Ct cnh bay theo gi ti mi min

Thng nm v giy pht y bnh yn…


Xem thêm:  Anh đến với em là lẽ tất nhiên - Tế Hanh