Vần thơ tháng ba – Hồng Giang

0
Vần thơ tháng ba – Hồng Giang

Em c bit cu tnh th anh vit
Thng ba v da dit lm em i
Gi hng thm vo ni nh nh ri
Anh gom gp ri trao em ht

Cho em qun nhng thng ngy mi mt
Ming ngi i thu dt trng thnh en
Cuc sng ny cn y dy bon chen
Em s thy nh n trong m ti

Cu th vit du vn cn bi ri
Nhng em ng hn di ti tnh anh
Nng thng ba lun tng si ging mnh
Em hy nh ch chng chnh trn tr

Bi tnh anh nng nn nh hi th
quen ri l duyn n phi khng
Vui ln em cho g m ng hng
Cho nguyn c ch trng thnh hin thc

Chm hoa bi sut ng di thao thc
nng nn
Nh sc sng
Ma xun!

03/03/2019 Hng Giang.


Xem thêm:  Nụ tầm xuân - Hoàng Anh