Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng – Lý Bạch

0
Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng – Lý Bạch

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Dịch Nghĩa:

Bạn cũ ra đi từ phía Tây lầu Hoàng Hạc
Giữa mùa hoa khói xuống Dương Châu
Xa xa, cánh buồm đơn độc lẫn vào mây biếc đã khuất
Từ trên lầu chỉ còn thấy sông Trường Giang bên trời xuôi mãi đâu

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Bạn từ lầu Hạc lên đường,
Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng.
Bóng buồm đã khuất bầu không,
Trông theo chỉ thấy bên trời.

Bản dịch của Trần Nhất Lang

TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN Ở LẦU HOÀNG HẠC ĐI QUẢNG LĂNG

I
Bạn cũ đi từ Hoàng Hạc Lâu
Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu
Cánh buồm mất hút chân trời thẳm
Chỉ thấy Trường Giang nước chảy mau.

II
Bạn đi từ Hoàng Hạc Lâu
Tháng ba hoa khói Dương Châu xuôi dòng
Cánh buồm khuất nẻo cuối sông
Trường Giang nước chảy lạnh lùng.

Bản dịch của Phụng Hà

Rời lầu Hoàng Hạc bạn lên đường,
Tháng ba hoa khói, trẩy châu Dương.
Lẻ loi cánh buồm xa khuất bóng,
Chỉ thấy chảy hoài nước Trường Giang.

Bản dịch của SongNguyễn HànTú

Lầu vàng ra đi
Tháng ba sương phủ nẻo về Quảng Lăng
Cánh buồm dần khuất
Lòng buồn ngơ ngẩn theo dòng Trường Giang

Bản dịch của Nguyễn Thành Ân

Phía tây lầu tiễn người bạn cũ
Giữa mùa hoa khói phủ về xuôi
Bóng buồm xa khuất lẻ loi
Chỉ còn dòng nước mãi trôi cuối trời.

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiễn bạn nơi lầu Hoàng-Hạc

Bạn, lầu Hoàng-Hạc, chia tay,
Dương-Châu hoa, khói, lúc này tháng ba.
Trời xanh, buồm lẻ tít xa,
Trường-Giang, chỉ thấy, chân trời…

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lầu tây Hoàng Hạc biệt người xưa
Hoa khói Dương Châu tiết tháng ba.
Buồm mờ xanh bát ngát
Thấy Trường Giang chảy tít trời xa.

Bản dịch của Mặc Thủy

Tiễn Mạnh Hạo Nhiên ở Lầu Hòang Hạc đi Quảng Lăng

Lầu tây Hòang Hạc tiễn người,
Tháng ba hoa khói đầy trời Dương Châu…
Buồm xa…mây biếc một màu,
Trường giang hun hút…bên lầu ngùi trông …

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn nơi lầu Hạc vàng giã biệt
Tháng khói hoa đi miệt Dương Châu
Cánh buồm khuất bóng từ lâu
Trường Giang xuôi chảy hòa màu chân mây

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Phía tây bạn biệt Hạc-lâu,
Tháng ba trẩy xuống Dương-châu thuận dòng.
Cánh buồm bóng hút màu không,
Trông xa trắng xóa nước sông bên trời.

Bản dịch của Trần Trọng San

Bạn cũ dời chân Hoàng -Hạc-Lâu,
Giữa mùa hoa khói xuống Dương Châu.
Buồm ai mất hút trong mây biếc,
Chỉ thấy Trường-Giang vẫn chảy mau.

Bản dịch của Toàn Phong

Lầu Hạc miền tây tiễn bạn xưa,
Dương-Châu hoa khói dịp sang mùa.
Cánh buồm cô quạnh theo mây biếc,
Sóng nước Trường-Giang ngó mịt mù.

Bản dịch của ĐBĐ-BKĐ

Bạn tự phương tây biệt Hạc-lâu,
Tháng ba hoa khói xuống Dương-Châu.
Cánh buồm xa tít vào xanh thẳm,
Trời nước Trường-Giang vẫn một màu.

Bản dịch của Đào Hữu Dương

Cố nhân giã biệt Hạc-lâu,
Đường về hoa khói Dương Châu dặm ngàn.
Mây xanh khuất nẻo cánh buồm,
Chỉ còn sóng nước Trường-Giang mịt mờ.

Bản dịch của Chi Điền

Hoàng Hạc từ đây vắng cố nhân,
Bạn về hoa khói đất Châu Dương.
Cánh buồm theo hút trong mây biếc,
Chỉ thấy Trường Giang chảy ngút ngàn!…

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giã lầu Hoàng Hạc bạn lìa ta,
Hoa khói Dưong thành tiết tháng ba.
Thăm thẳm không gian buồm một cánh,
Trường giang nước chảy tới trời xa…

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lầu Hạc về tây bạn cũ rời
Xuống Dương Châu tiết khói mù khơi!
Buồm con dần khuất vào không biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời!!!

Bản dịch của Trần Minh Tú

Đêm Ngô, mưa lạnh tràn sông
núi Sở, buồn không nỡ dời
Lạc Dương, nhắn hộ mấy lời
Rằng, trong hồ ngọc vẫn ngời lòng băng
Phía tây lầu Hạc, bác đi
Duơng Châu hoa khói đang kì tháng ba
Bóng buồm khuất giữa biếc xa
Truờng Giang chỉ thấy như là mây trôi

Bản dịch của Mai Lộc

Tiển bạn,trời tây Hoàng Hạc lâu
Tháng ba,hoa,khói tận Dương Châu
côi thấp thoáng chân trời biếc,
Chỉ thấy Trường Giang, nước một màu.

Bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn

Tiễn cố nhân, tây Hoàng lầu
Tháng Ba hoa khói Dương Châu Người về
giấu cánh buốm ghe
Trường Giang sông nước bề bề ngàn xa


Xem thêm:  Bài thơ Quê mẹ thân yêu – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân