Mộng – Hoa Hồng Đen

0
Mộng – Hoa Hồng Đen
ngần áo hoa mỏng đưa hương
Mùa đã hẹn nồng tha thiết
Dấu yêu hỡi! phương trời xa
Có nhớ nhau về kết sợi tơ Hồng.
Đã mấy xuân trổ đòng đòng
Em lối lạc giữa chấp chới
Đêm trông trăng xa vời vợi
Cõi phía cuối nẻo vô thường
Anh lại đến du dương vào giấc mộng
đứng bên vực tình sâu rộng
Tiếng xa vời khoảng trống lại vô biên.

Xem thêm:  Nỗi niềm - Dương Bích Hạnh