Đàn ghi-ta của Lorca – Thanh Thảo

1
Đàn ghi-ta của Lorca – Thanh Thảo

Khi hãy chôn tôi với
(Ph.G. Lorca)

những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi về miền đơn độc
với vầng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn

Tây Ban Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du

tiếng ghi-ta nâu
cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy

không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt vầng trăng
trong đáy giếng

đường chỉ tay đã đứt
rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném mình
vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la…

1979

Xem thêm:  Nhớ cảnh cầu Hàm Rồng - Tản Đà