Đàn ghi-ta của Lorca – Thanh Thảo

1
Đàn ghi-ta của Lorca – Thanh Thảo

Khi ti cht hy chn ti vi cy n
(Ph.G. Lorca)

nhng ting n bt nc
Ty Ban Nha o chong gt
li-la li-la li-la
i lang thang v min n c
vi vng trng chnh chong
trn yn nga mi mn

Ty Ban Nha
ht nghu ngao
bng kinh hong
o chong b bt
Lorca b iu v bi bn
chng i nh ngi mng du

ting ghi-ta nu
bu tri c gi y
ting ghi-ta l xanh bit my
ting ghi-ta trn bt nc v tan
ting ghi-ta rng rng
mu chy

khng ai chn ct ting n
ting n nh c mc hoang
git nc mt vng trng
long lanh trong y ging

ng ch tay t
dng sng rng v cng
Lorca bi sang ngang
trn chic ghi-ta mu bc

chng nm l ba c gi di-gan
vo xoy nc
chng nm tri tim mnh
vo lng yn bt cht

li-la li-la li-la…

1979

Xem thêm:  Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống - Nguyễn Nhược Pháp