Người đàn ông ngang qua đời em – Chiều Tím

0
Người đàn ông ngang qua đời em – Chiều Tím

Anh là ngi i ngang qua i em
Sm heo may vn an kèm ni nh
Bng lng cui tím mt màu nc n
Mái tóc bng, loang l vt thi gian!

n bên em, du chng lm ng ngàng
Bi rt lâu, anh yêu nàng th Tím
Nét phong trn, trao môi hng ngt lm
Du nghn ngào, bn rn phút chia xa!

Ngi àn ông vi kí c phôi pha
Vn mnh m nh là thi trai tr
Vn khát khao, du sng i cô l
Sáng, tra, chiu gi kh " Tím yêu i "!

Ngi àn ông vi ging nói tuyt vi
ã m ri, trái tim em khóa ca
em ni nim gi trao câu hn ha
c mt ngày, hai a s chung ôi!

Du mt ln môi cha chm b môi
Nh cn sóng bi hi da dit lm
Mt em bun phía i dng xanh thm
Anh ngt ngây, say m c tâm hn!

Ngi àn ông bc sang tui hoàng hôn
Vi ni nh, không cào cn nh trc
Thi gian i có th nào quay ngc
Gic m tình bao nm trc còn không?

Chiu Tím 23/09/2017


Xem thêm:  Bài thơ Dĩ Nhiên: Chất thơ độc đáo, say đắm lòng người