Tôi là đàn ông – Mạc Phương

0
Tôi là đàn ông – Mạc Phương

Em cn nh ngy nn duyn thm.
Anh nhn em say m bit bao.
Nhng li ngon ngt anh trao.
Cng vng tay m em no c qun.

Lng t nh thuyn quyn may mn.
bn tnh m thm nh ai.
Nhng ri thm thot bn tai.
Ton li th l ngy di n au.

Gi in bo mai sau mc k.
Con c nui c mc c.
xa ti c b.
Nng ta xinh p chng t nh c.

Gi ti thy bn c bun qu.
Sut c ngy tt t ngc xui.
u ri c gi bn ti.
Chuyn tr ru rt hn mi nng nn.

B ti y cha chan sc sng.
C ng can m ng ti ti.
ti t bc nh vi.
Hai lng c b cho ri ku chi


Xem thêm:  Tuyên ngôn đàn ông - Nguyễn Khắc Thiện