Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

0
Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

Trót sinh thân phận

Hai ngày – dẫu cực – phải xong việc nhà.

Trước là ngày 8

Đàn ông chớ có la cà dể ngươi.

Tiếp sau: 20

Đàn ông rạng rỡ như hoa.

Nấu cơm, đi chợ, quét nhà…

-“Áo của tôi, giặt giùm bà hôm nay”.

Hai mươi bốn giờ: hết ngày

Bàn giao rồi say thỏa lòng.

Ôi! Trăm năm cõi đàn ông…!

hạng nhất là không phải bàn.


Xem thêm:  Nhà thơ Tế Hanh cùng những trang thơ hấp dẫn nhất phần 3