Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

0
Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

Trót sinh thân phận đàn ông

Hai ngày – dẫu cực – phải xong việc nhà.

Trước là ngày 8

chớ có la cà dể ngươi.

Tiếp sau: 20

Đàn ông rạng rỡ như hoa.

Nấu cơm, đi chợ, quét nhà…

Loading...

-“Áo của tôi, giặt giùm bà hôm nay”.

Hai mươi bốn giờ: hết ngày

Bàn giao công việc rồi say thỏa lòng.

Ôi! Trăm năm cõi đàn ông…!

Phụ nữ hạng nhất là không phải bàn.

Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 6

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho