Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

0
Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

Trót sinh thân phận đàn ông

Hai ngày – dẫu cực – phải xong việc nhà.

Trước là ngày 8 tháng 3

Đàn ông chớ có la cà dể ngươi.

Tiếp sau: 20 tháng 10

Đàn ông rạng rỡ tươi cười như hoa.

Nấu cơm, đi chợ, quét nhà…

-“Áo của tôi, giặt giùm bà hôm nay”.

Hai mươi bốn giờ: hết ngày

Bàn giao công việc rồi say thỏa lòng.

Ôi! Trăm năm cõi đàn ông…!

Phụ nữ hạng nhất là không phải bàn.


Xem thêm:  Chùm thơ hay chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3