Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

0
Phận đàn ông – Ngô Chí Trung

Trt sinh thn phn n ng

Hai ngy du cc phi xong vic nh.

Trc l ngy 8 thng 3

n ng ch c la c d ngi.

Tip sau: 20 thng 10

n ng rng r ti ci nh hoa.

Nu cm, i ch, qut nh

-o ca ti, git gim b hm nay.

Hai mi bn gi: ht ngy

Bn giao cng vic ri say tha lng.

i! Trm nm ci n ng!

Ph n hng nht l khng phi bn.


Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 19