Mãi gọi mẹ ơi – Sương Trần

0
Mãi gọi mẹ ơi – Sương Trần

Cui ông se lnh cõi lòng
i con sao mãi long ong gia ng
M i ni nh vn vng
Xuân v nm y muôn phng bn b!

Vì i trn ngha phu thê
ng cay cam chu bit v ni âu!
Xót xa con mãi ôm su
M nh tia nng ngng u gi con!

Chim non ct ting héo hon
Tìm v t m bit còn c không?
Thng con m phi ng lòng
Ngc xuôi chia s cái vòng th gian!

Mong con tr khi gian nan
Thoát cn hon nn muôn vàng khó khn
Xót lòng m bit hay chng!
Tim con thn thc báo rng m i!

Bây gi dù có chi vi
Lòng con mãi nh nhng li m ru!
Bài ca vng mãi nghìn thu
Bao la lòng m chnh chu muôn i!

êm nay nghìn vn sao ri
Thay lòng xin li ngàn li m yêu!
Thm sâu nhn thy bao iu
Tháng nm bên m m nhiu tình thng!

Ri ây trên khp no ng
Con yêu ca m bn phng vng v!
Mt thi k nim say mê
Phút giây m m hng quê mn mà!

Tình yêu ca m bao la
Nh thng ph mu thit tha dâng trào!
M i! Mãi gi ngt ngào!
Trn i ghi nh khc vào tim con!


Xem thêm:  Chim mùa xuân bay về lối thu không - Huy Tưởng