Hạnh phúc mẹ cha – Nguyễn Thanh Thanh

0
Hạnh phúc mẹ cha – Nguyễn Thanh Thanh

M cha ting gi u th
Hin gi ã ln vn th m cha
M thng sm ti mn mà
Chm lo con cháu tng ca n nm
Cha thng làm, ngh quanh nm
sao nhà ca, rung chm lo u.

Thu nh thng gi m i
mà nng nu khp ni m chìu
Lâu thì thnh thong cha yêu
Con ây cng có ít nhiu mn thng
M cha lao kh trm ng
Lo con n hc bình thng nh ai.

Cha m cc kh ôi vai
Tui xuân chng tit, tháng ngày trãi bng
Nào tìm cách mà vng
con cháu ln t tng tr mình
M mm, cha cng khó rinh
Tm gng i ln ri in khc lòng.

iu bun, iu gin ráng gòng
M cha gii thích c công sa cha
Bun quá thì khóc nh ma
Con cháu nn n d tha iu
Có khi dùng các chiêu
thôi ht khóc mà khu cháu con.

M cha vui sng ci dòn
Hn nhiên nh tr sc còn do dai
Ít khi có dp xum vy
Gia ình oàn t tràn y thng yêu
Hc, làm con cháu mà nêu
N ci hnh phúc n nhiu m cha.

n cha ngha m âu xa
Nu ai cm nhn thì ra vic mình
Báo n báo hiu thu tinh
Vic nhà, i hc, làm vinh thm tình
M cha quen thói lng thinh
Nhng lòng hnh phúc khc in con mình.


Xem thêm:  Hạnh phúc chia lìa - Nguyễn Quang Long