Hạnh phúc mẹ cha – Nguyễn Thanh Thanh

0
Hạnh phúc mẹ cha – Nguyễn Thanh Thanh

Mẹ cha tiếng gọi ấu thơ
Hiện giờ đã lớn vẫn thờ mẹ cha
Mẹ thường sớm tối mặn mà
Chăm lo con cháu từng ca ăn nằm
Cha thường làm, nghĩ quanh năm
Để sao nhà cửa, ruộng chăm lo đều.

Thuở nhỏ thường gọi mẹ ơi
Để mà nũng nịu khắp nơi mẹ chìu
Lâu thì thỉnh thoảng cha yêu
Con đây cũng có ít nhiều mến thương
Mẹ cha lao khổ trăm đường
Lo con ăn học bình thường như ai.

Cha mẹ cực khổ đôi vai
Tuổi xuân chẳng tiết, tháng ngày trãi bương
Nào tìm đủ cách mà vương
Để con cháu lớn tự tương trợ mình
Mẹ mềm, cha cứng khó rinh
Tấm gương đời lớn rọi in khắc lòng.

Điều buồn, điều giận ráng gòng
Mẹ cha giải thích cố công sửa chừa
Buồn quá thì khóc như mưa
Con cháu năn nỉ dạ thưa đủ điều
Có khi dùng đủ các chiêu
Để thôi hết khóc mà khều cháu con.

Mẹ cha vui sướng cười dòn
Hồn nhiên như trẻ sức còn dẻo dai
Ít khi có dịp xum vầy
Gia đình đoàn tụ tràn đầy thương yêu
Học, làm con cháu mà nêu
Nụ cười hạnh phúc đến nhiều mẹ cha.

Ơn cha nghĩa mẹ đâu xa
Nếu ai cảm nhận thì ra việc mình
Báo ơn báo hiếu thấu tinh
Việc nhà, đi học, làm vinh thắm tình
Mẹ cha quen thói lặng thinh
Nhưng lòng hạnh phúc khắc in con mình.


Xem thêm:  Bàn về hạnh phúc - Đặng Ngọc Ngận