Gái Huế – Nguyễn Thừa Thiên

0
Gái Huế – Nguyễn Thừa Thiên

Trng tan trng em v trong nng mi
Tim rn ràng ôi chân bc bâng khuâng
ng Lê Li sáng lên màu áo trng
Di vòm cây gái Hu níu nhau i
Tng nhóm nh vài ba cô tm tm
Nói nói ci ci duyên dáng d thng
Tra x Hu ngày mi ngày vy ó
Khung tri th “cht” khách l qua ng
Tôi lng bc nhìn theo tà áo trng
Dc con ng v V D nên th
Mái tóc dài làm tôi mãi ngn ng
Hình bóng y c ln vào thng nh
Tôi m mng tng t trong sách v
Gi li yêu theo tng cánh phng bay
Tui hc trò theo ngày tháng th ngây
Yêu kh di cung say không hi tic
Yêu ôi mt tròn xoe nhìn da dit
ôi môi ci hoa chm n ngày xuân
Yêu làn da ta bông tuyt trng ngn
Không son phn không la là thái quá
Tôi yêu em yêu em bng tt c
Trái tim nng có lúc mun v tan
Nhp tim rung theo nhp bc nh nhàng
C ngóng i tìm em gi tan hc
êm v nghe tim mình mun khóc
Bi nh nhung xao xuyn mãi trong lòng
Và thi gian c th nh dòng sông
Ch tình yêu tôi mãi vào vô tn
Chút nh thng chút ni nim hy vng
Cng làm tôi hnh phúc vô b
Cám n i cho tôi nhng gic m!


Xem thêm:  Đến khúc quanh rồi - Vũ Hoàng Chương