Chạy trốn tình yêu – Nguyễn Trung Kiên

0
Chạy trốn tình yêu – Nguyễn Trung Kiên

Con van xin người – thần Vệ nữ!
Tha kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là

Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự khờ
Để từng đêm trong những
Con khóc thầm cho

ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không tình
Cho con tường, anh minh
Cho con hiểu đâu là
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
yêu phải nuôi bằng thương nhớ


Xem thêm:  Say thơ - Hàn Mặc Tử