Yêu thương – Viễn Phương

0
Yêu thương – Viễn Phương

Yêu em ôi mt trong xanh
Thng em ngn l long lanh mn nng
Yêu em yêu kip má hng
Thng em phn bc bnh bng ni trôi

Yêu em yêu c b môi
Thng em hn lc gia tri êm êm
Yêu em ôi cánh tay mm
Thng em sui tóc bng bnh bao la

Yêu em da trng nõn nà
Thng em gót ngc kiêu sa lc loài
Yêu em ging nói th ngây
Thng em mch máu dâng y tim khô

Yêu em dáng ng ni cô
Thng em không phn son tô cuc i
Yêu em nh nc chy xuôi
Thng em thng lá vàng ri cui gành

Yêu em v lá khc cành
Thng em anh bng tr thành ngu ng
Yêu em anh bit làm th
Thng em lung nhng c m ngm ngùi

Yêu em mn gió gi li
Thng em vit my cho vi ni nim
Yêu em bóng ng v chiu
Thng em anh mãi gp nhiu ng cay

Yêu em dt mng êm dài
Thng em xây p lâu ài không ngai
Yêu em m rng vòng tay
Thng em ôm bóng hao gy b v

Yêu em p trong m
Thng em thao thc i ch thâu êm
Yêu em gi mãi tên em
Thng em kinh kh êm êm thm thì

Yêu em yêu vn cung si
Thng em nim khúc t bi mi mòn
Yêu em trng khuyt hóa tròn
Thng em dù mt hay còn cng thng


Xem thêm:  Gói nhớ vào thơ - Bảo Châu