Gặp bạn đầu xuân – Lê Hải Châu

0
Gặp bạn đầu xuân – Lê Hải Châu

Tay nâng sóng sánh đào
Chén tình rót mãi, uống sao thỏa tình
Men say là thứ vô hình
Chén này mừng đệ mừng huynh sum vầy
Chẳng may mà cũng là may
Mấy khi tóc bạc gặp ngày đoàn viên
Mấy thằng ở tận làng trên
Đứa còn đứa mất, đứa quên chẳng về
Thịt xương nằm lại xa quê
Chén này sao thấy não nề
Đổ đi, rót chén nữa đầy
Uống thay những đứa chẳng may ở đời
Uống vài chén nữa rồi thôi
Chắc chi mai mốt còn ngồi với nhau.
./.


Xem thêm:  Tháng 11 ấm áp - Trương Túy Anh