Nguyễn Văn Trỗi – Lê Anh Xuân

0
Nguyễn Văn Trỗi – Lê Anh Xuân

Khi Anh gọi Bác ba lần 
Lòng anh như thấy được gần Bác thêm 
Anh chưa được tận mắt nhìn 
Nhưng hình ảnh Bác trong tim vẫn ngời 
"Cháu yêu Bác lắm, Bác ơi! 
Những năm kháng chiến từ hồi còn thơ 
Trung thu gặp Bác trong mơ 
Kính yêu cháu hát: "Bác Hồ Chí Minh"… 
Giờ đây trước phút tử hình 
Cháu như thấy Bác đang nhìn cháu đây 
Bác hôn cháu, Bác cầm tay 
Cháu hôn lại Bác sáng nay ba lần" 
Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! 
Triệu người đáp lại ầm ầm bốn phương 
Tiếng hô gặp núi, núi vang 
Gặp sông, sông hát, gặp rừng, rừng ca 
Bác Hồ khi hiện vào ta 
Như tên bật ná, thác sa khỏi ghềnh 
Ôi ba tiếng Hồ Chí Minh! 
Đã thành vũ khí, đã thành  
Đã thành thiêng liêng 
Lửa thiêu chẳng cháy, đá nghiền chẳng tan 
Cổ gông cổ vẫn thét vang 
Tay còng tay vẫy vẫn ngàn cánh tay 
Bác là non nước, trời mây 
có Bác mỗi ngày đẹp hơn 
Còn cao hơn đỉnh Thái Sơn 
Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha 
Điệu lục bát, khúc dân ca 
Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam 
"Việt Nam muôn năm!" 
Việt Nam, Tổ quốc muôn năm 
Nơi ta yêu quý muôn vàn của ta 
Dù đây trường bắn Chí Hòa 
Đất chân ta đứng vẫn là của ta 
Sau lưng ta cả quê nhà 
Nơi lưng ta tựa ấy là Trường Sơn 
Là bờ ruộng, lối cỏ mòn 
Đỏ tươi bông gạo, biếc rờn ngàn dâu 
mặt nước xao 
Dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca 
Là hàng ớt đã ra hoa 
Đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông 
Là trưa tiếng mẹ ru nồng 
Tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm 
Là Việt Nam! Là Việt Nam! 
Đông một dải xanh lam cõi bờ 
Việt Nam đất nhạc, đất thơ 
Chân mây điểm trắng cánh cò quê hương 
Đầm sen nở trắng, nở hường 
Đêm thơm dịu những đường sầu riêng 
Việt Nam xứ sở thần tiên 
Bốn mùa một sắc trời riêng đất này 
Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây 
Non cao gió đựng, sông đầy nắng chan 
Sum sê xoài biếc, cam vàng 
Dừa nghiêng cau thẳng hàng hàng nắng soi 
Có nơi đâu đẹp  
Như sông, như núi, như người Việt Nam 
Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang 
Cà Mau cuối đất mỡ màng phù sa 
Trường Sơn chí lớn ông cha 
Cửu Long lòng mẹ sóng trào 
ánh sáng tự hào 
Dáng đi cũng lấp lánh màu  
Bốn ngàn năm dựng cơ đồ 
Vạn năm từ thuở ấu thơ loài người 
Ôi Việt Nam! Việt Nam ơi! 
Việt Nam, ta gọi tên Người thiết tha.

Xem thêm:  Nam quốc sơn hà