Lòng chiến sĩ – Trần Huyền Trân

0
Lòng chiến sĩ  –  Trần Huyền Trân

Kính dâng Phạm Ngũ Lão

Bao lâu xông xáo rừng binh lửa

Vó ngựa đêm nay cuốn bụi về

Trong gió thanh bình lừng điệu nhạc

Rung lòng chiến sĩ động hồn quê

Thuở ấy ra quân lớp lớp dài

Mẹ già phẩy áo hẹn tương lai

Lòng con nặng giục mầm hoa nở

Gió bốn phương lùa động chí trai

Đốc gươm cương ngựa gọn trong tay

Từ đấy đưa giông bão tháng ngày

Từ đấy căm hờn say mắt tía

Khoa đao máu giặc đỏ râu này

Nhưng khi đền đáp cởi lòng son

Đắp nước non thì một nước non

Lòng ngóng tay già đan giỏ ấy

Lòng già líu ríu mãi tình con

Bữa chẳng no lòng giấc chẳng yên

Một mình lẫm cẫm ngó trong đêm

Đêm nào, đêm nảo, đêm nao nữa

Bóng mặt trời đâu chẳng thấy lên

Để đến đêm qua trời nổi gió

Lá vàng khôn níu lấy cành xanh

Người đàn bà ấy trong mong nhớ

Bước vội qua đời một bước nhanh

Mặt trận đêm nay mừng đắc thắng

Rượu nồng sôi máu đỏ – ô hay

Men buồn nhẹ bấc trong lòng vắng

Thoáng bóng ai trong cốc rượu đầy

Trong trướng bâng khuâng cũng có lần

Thở dài bên giấc ngủ ba quân

Bình thư ngừng giở, bào quên cởi

Đèn nhớ thương ai bấc lụi dần

Đâu đây cây cỏ chuyện xôn xao

Chim rúc ru con tận xóm nào

Xao xuyến cả trong lòng chiến mã

Đuôi mừng phủi sạch bụi binh đao

Xem thêm:  Ăn cơm những ba bát - Y Phương

Buồn bực nâng râu đứng ngóng trời

Ngây nhìn thoi thóp vệt sao rơi

Chạnh lòng chiến sĩ vùng lên ngựa

Trong gió rên dài “hỡi mẹ ơi!”

Áo bào quạt ngựa bay phân phất

Lối cũ băng qua dạt lúa đồng

Má ướt sương đầm hay nước mắt

Mà lòng sao cuộn tựa dòng sông

Kìa bóng cau già đứng xác xơ

Ở đây dấu vết thuở ngày xưa

Nằm ôm gốc gạo lều nghiêng mái

Cành liếp che sương lúc đợi chờ

Lòng sầu tráng sĩ rối như mây

Vội vội gò cương đổ bóng gầy

Vội vội xô phên kêu vội vội

– Mẹ ơi! Con đã trở về đây!

Nhưng lời kêu gọi để ai nghe

Mây xế trời chênh gió nặng nề

Trăng lạnh dòm song màn rủ lạnh

Lều hoang thôi chẳng đáp ai về

Bà mẹ già kia cũng thế thôi

Lời mong nhớ lắm đã câm lời

Lời mong nhớ lắm tơ lòng đứt

Mắt lóa chờ con khép chặt rồi

Này khôi, này giáp, này đao mã

Này hốt, đai, hia, mảnh ấn hầu

Tất cả mẹ ơi! đây tất cả

Làm sao đổi được tấm tình sâu

Làm sao đổi được một lần thôi

Manh áo ngàn xưa ủ ấp hơi

Khi uống say trong bầu vú mẹ

Cả nguồn sống ấy mẹ hiền ơi!

Chao ôi binh lửa! ôi binh lửa

Đây một hồn thiêng chết nữa đây

Chao ơi binh lửa! ôi binh lửa

Ai dẹp lòng ta trận giặc này!


Xem thêm:  Men yêu - Phạm Thái