Chiều phủ Tây Hồ – Thái Thăng Long

0
Chiều phủ Tây Hồ – Thái Thăng Long

Bt giác chiu nh mun chm i
Gió trên sóng
ôi thuyn câu th li
Mênh mông sng khói
H Tây sóng v Ph Tây H
Huyn thoi và gic m
Chm chm l chùa cùng em cung kính
Tng Pht trang nghiêm Bà Chúa Liu
Em khói hng thanh thn mt phn i
Ta khói hng khi chi vi
Chp tay ly nhng Thánh nhân tri t
Khói hng r lòng mình bng bnh cõi Pht
Tri xa xanh ting hc trng kêu hoài
Nhng gic m tic lm ban mai
Nhng khát vng phía chân tri xa thm
Nhng ni bun gieo neo chiu vng
Thanh thn bên em trc thm in i thng
Mt chút nc mt cay khói nh l hng
Tnh lng tn cùng
Bao la trên sóng nc
Hn ta lc trong vàng nng
Gió Tây H thi but mái rêu phong
Mt chiu Tây H cui nm
V tr luân hi u u sóng nc
Tng rng lm mà em chng khóc
Hoá vàng i em l Pht Ph Tây H

Bài th này ã c nhc s Phú Quang ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Top 7 Bài thơ hay về hoa hồng