Ở đây, thôi ở đây đành – Trịnh Cung

0
Ở đây, thôi ở đây đành – Trịnh Cung

ây có ph sng mù
có ngi nh tng ng thu bóng chiu
ây ph núi ìu hiu
á mòn mi th nhp theo hi ngi
ây có k xa i
có anh em ng chia li bun quanh
ây thôi ây ành
sáng ra núi ngóng, chiu mênh mông ch…

Bài th này ã c nhc s Lê Uyên Phng ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Trường Sơn đông, Trường Sơn tây - Phạm Tiến Duật