Người đàn bà thứ hai – Phạm Thị Vĩnh Hà

0
Người đàn bà thứ hai – Phạm Thị Vĩnh Hà

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là thứ hai…

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió
Những người khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!

Anh ấy có thể sống với con suốt
Cũng có thể trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…


Xem thêm:  Ngủ đi anh - Mạc Phương