Tháng sáu tình mưa – Phú Sĩ

0
Tháng sáu tình mưa – Phú Sĩ

Thng su li v trong bong bng ht ma
Ma h mng m cn ma ro trng xa
Em vn nh mi ngy xa trn li nh
Mang cht gin hn cha tan chy vu v

Thng su li v xao xuyn nhng ht ma
Cn nt du dng bun vng bn gc ph
Ni nh khng tn theo git lng nc n
Cho con tim su dang d khc tng t

Thng su li v tng ht c min man
Hay ting lng ta rn rng cn gi thong
Cn ma ngy xa k c cn loang long
Ti mt tm hn nh rn t lu

Thng su li v u phi ht ma ngu
Sao c nao lng mt mi su khn t
i lc nh qun qung ng qua tt t
Ma vn li v trong nhng ni lng nhau.


Xem thêm:  Xin anh đừng hỏi - Mạc Phương