Nỗi nhớ tháng mười – Trần Khắc Mịch

0
Nỗi nhớ tháng mười – Trần Khắc Mịch

Anh về đìu hiu.
Một thời chưa tròn.
Nợ nhau từ thuở bé con.
Trốn tìm không thấy rồi hờn .

trôi mãi không ngờ.
Thu đi đông đến chẳng ai.
Đâu rồi cô bé mắt nai.
Ngày nào vẫn cứ khóc hoài trong mơ.

viết vội vần thơ.
Năm nào đã hứa mà vờ như quên.
Vì xưa chỉ biết êm đềm.
Chứ nào có biết ngọt mềm lời thơ.

Để giờ chợt thấy .
Tiếc thời thơ dại ngu ngơ năm nào.
Tháng mười về – lại nôn nao.
Lao xao gởi vào .


Xem thêm:  Dấu yêu ơi - Dương Bích Hạnh