Tình khúc tháng sáu – Bằng Lăng Tím

0
Tình khúc tháng sáu – Bằng Lăng Tím

về Hạ trong veo
Con đò nhỏ gác chèo trên bến nước
Mây cuối ngả theo gió trôi xuôi ngược
Biết ngày nao được sum vầy

Tháng sáu về phượng sắc đỏ trên cây
Lúa trĩu hạt bao ngày đêm vất vả
đổ mùa bội thu vui quá
Bóng chiều rơi khép vạt ngày

Tháng sáu về cơn gió nhẹ nhàng lay
tím rơi đầy trên ngõ nhỏ
Vàng bông điệp khoe sắc màu rực rỡ
Mùa thi qua xuyến xao nhớ

Tháng sáu về sen hồng ngát mùi hương
thẳm chiều vương từng sợi nắng
Tay nhẹ lướt cung đàn trầm nốt lặng
Nhớ nao lòng chiều vắng nhặt hoa rơi

Đã đi qua thuở một thời
Mỗi Hạ đến chẳng vơi đi
cũ trang sách hồng còn đó
Tuổi mộng hằng ra có thể nào quên.


Xem thêm:  Quê hương - Hồ Dzếnh