Nắng tháng sáu – Nguyễn Hưng

0
Nắng tháng sáu – Nguyễn Hưng

Nng thng su bc chn trn bng rt
Gi lng cm cn mt trn ni no
Hng cy gi ng ph phc xanh xao
L gy guc h hao ngy h kht.

Ta vn mi i tm mt ting ht
vi i ng cht trn mi su
Sa mc i hnh phc cn t lu
Phn l th git chu nh nut ngc.

Con ng vng l loi mnh ta bc
c u y dng nc kho mi cung
Mt ln thi ta mun c b bung
V vin x trng sung l tri k.

Bao nm thng ni bun mi ng tr
Ng ru phong tm tr c ngn nm
Mi h sang tim nhi ta xuyn dm
Mu phng nh trm ngn mu a.

Nng thng su nh cng thm cht cha
m m hi git ta chy vn su
Trch lng ngi thm thm nh vc su
em ti hn vo cu th trn kip.


Xem thêm:  Đi về phía... - Lê Tuấn