Nắng tháng ba – Hồng Giang

0
Nắng tháng ba – Hồng Giang

Xin em y ng mong manh nh nng
Thng ba v hoa Bi trng vn ai
Ma xun vng tng si c an ci
em ni nh ging giai tm ni nh

Thng ba i sao xun cn trn tr
Hoa Xoan ri tm duyn n chng trn
i ai m vn th cng ho hon
Cu vi ch mi mn trong trng ngng

Thng ba i ca nh bn qun ng
hng thm lng ng nhng h v
Cy Bng gi ri nt chic l kh
Nhng ch nhp nh chi non nh

Mi tnh si m ta hng p
Vn nng nn nhn nh gic m yu
Ngh suy chi cho nng mun nht chiu
Xun bi ri gi bao iu mun ni

Nng thng ba phi chng cn mong mi
i em v
Mi gi
Gic m yu!

09/03/2019 Hng Giang.


Xem thêm:  Điều ước trong mơ - Mạc Phương