Mong ước tuổi thơ – Đinh Kim Chung

0
Mong ước tuổi thơ – Đinh Kim Chung

âu ri thi th u
Ta tha sc rong chi
Nh cánh chim gia tri
Gi ã i xa mãi

c tui th tr li
Lên i bt chim sâu
M tìm chng thy âu
V ánh òn au mãi

Tui th gi xa ngái
Di trng rm trung thu
À i câu m ru
Có cánh diu no gió

Nh tui th ta ó
Có cn ma bóng mây
Chy trn di hàng cây
Cht v trong ký c

Tui th gi xa lc
Ta nh vn mong ch
Thy trong mt em th
Bóng hình em yêu du

Ta bt con châu chu
V nhà gi làm trâu
Kéo chiu cày rung sâu
Em cng òi i cy

Tui th vui bit my
Ta cp sách n trng
Trn hc chy lên nng
Cô va tìm va khóc

Ta bt con cá lóc
Vt me trm sau chùa
V nhà nu canh chua
n ri kêu au bng

Tui th ta di vng
Sao ta mãi i tìm
Nó vn còn trong tim
Vn muôn i thn thc

i tui th thm phc
Hng còn mãi trong ta
Tri t ã giao hòa
Sao không h quay li?

i tui th v i
Ai cng tri mt ln
Xin nh kip phù vân
Tui th ta ó.

MONG C TUI TH 2
(Th vui)

c gì tr li tui th
Va n bt nu va s ti…cha
c gì mình mi lên ba
Nhong nhong ci nga lng bà lng ông

c thi bà vú còn trông
Bà cho ci c mà không mc qun
c gì cao bn chc phân
Nô cùng các bn chun qun t ra

Xem thêm:  Hình cũ - Nguyễn Bình Phương

c gì mình hc lp ba
Lây bút bn gái v hoa lên ùi
c gì mình tám tui thôi
n ko ri qut ch ngi thy cô

c gì mình vn xi bô
cô hàng nc lau khô cho mình
c gì thi y hc sinh
Bn gái xé áo ca mình nhy dây

c gì mình vn th ngây
Thm má cô giáo hây hây ng hng
c gì mình vn lông nhông
ch hàng xóm bo mông ci giòn

c gì mình vn tr con
Cu trm bn gái lon ton chy v
c gì mình vn ng mê
trong gic ng bn b tui th