Người lái đò – Thảo Nguyên

0
Người lái đò – Thảo Nguyên

Một dòng đời – một
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
muôn bước phải nhờ người đưa…

dầu dãi nắng mưa
trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại
con gửi lại người cha thương

Con đò mộc – sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông…


Xem thêm:  Lục bát hành khất - Tú Trinh