Em vẽ – Hoàng Thanh Hà

0
Em vẽ – Hoàng Thanh Hà

Con gà trống
Mào đỏ tươi.
Em vẽ
Con mèo lười
Nằm sưởi nắng.
Em vẽ
Đôi bướm trắng
Bay tung tăng.
Em vẽ
Bác mặt
Tỏa ánh sáng.
Em vẽ
Cánh đồng lúa
Ngát hương thơm.
Em vẽ
Nhiều
Tươi ngói đỏ.


Xem thêm:  Chiều nay - Pha Lê