Lặng lẽ tháng tư – Chiều Tím

0
Lặng lẽ tháng tư – Chiều Tím

C lng l thng t
Tin xun i vi qu
Bc chn ai hi h
Hoa l vy tay cho!

Thng t gi xn xao
Nng cn co vo H
Ban mai v p qu
Rn r ting ve ngn!

N ci em trong ngn
Phng bn thn g ca
Bn b ng trang la
Bao nhiu a anh qun?

Con ng nh khng tn
Mnh xa nhau t y
Chiu bng khung n vy
Lng cht thy nn nao!

Nghn ngo hi trng sao
Nim au no chng th
Thng t cu chuyn k
Mt m bng anh xa!

Chiu Tm 26/04/2018


Xem thêm:  Mơ trong mơ - Nguyễn Lâm Cẩn