Hành trang vô thường – Ngạo Thiên

0
Hành trang vô thường – Ngạo Thiên

Cuộc đời cứ ngỡ giấc mơ
Đến khi nhìn lại, một đời phù vân
nơi chốn nợ nần
Nợ tình nợ nghĩa, bao lần trả vay
Sanh ra tay trắng
Đến khi khuất bóng, chẳng dời
Ngỡ rằng đời giống trò chơi
Thắng thua thành bại, một thời đã qua
Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Chỉ là chiếc bóng, chiều tà thế gian
Đời người hết hợp lại tan
Lợi danh quyền tước, hành trang
Cuộc đời đừng mãi
Trả về cho đất, đoạn trường bi ai.

Nếu đã là
Hãy tha thứ cho nhau
Tất cả những
Hãy cho vào quên lãng

Niềm đau thời dĩ vãng
Là vật cản đường đời
Cuộc đời muốn
Hãy xa rời quá khứ

Cuộc đời là phép thử
Ta phải tự đi qua
Không ai thay ta cả
Thành bại ở nơi ta

Hãy học cách
Đau khổ sẽ rời xa
lấy tất cả
sẽ nở hoa.


Xem thêm:  Cửa sổ đêm khuya - Hàn Mặc Tử