Đã là bạn – Lê Công Phong

0
Đã là bạn – Lê Công Phong
Đã là Bạn!
1 năm 2 năm 10 năm,
Dù có bao lâu đi nữa….
Ta đã gọi nhau bằng “Bạn”
Xin đừng nghĩ lợi riêng mình
Xin đừng trách cứ vụn vặt
Xin đừng cười chê khốn khó
Xin đừng để bụng
Xin đừng …
Hãy mong tất thảy bình an
Hãy mong ai cũng êm ấm
Hãy mong mọi sự như ý
Hãy mong Bạn tốt ta vui
Để rồi…
Ngồi lại nhìn nhau cười nhẹ
Gạt hết không hay
Hướng đến ngày mai thật đẹp!
Vì đời ai cũng cần Bạn…

Xem thêm:  Bảo Cường (Tôn Quốc Cường – Nhà thơ, Nhà ngâm thơ đa tài