Hạnh phúc nghe em!

0
Hạnh phúc nghe em!

Chia tay ri, em hãy vui nhiu nhé
C coi anh là mt k di la
Thay lòng d nh sm nng chiu ma
Gây au kh hn lên gò má y

Chia tay ri, em ch bun au mãi
ã n khi con tim phi i i
ng u su vì hình bóng xa xôi
Ngi khác n em s ci, hnh phúc,…

Chia tay anh, ng mình n c
Kim mt ai mà chung bc cùng em
Tan mây ri tri nh gió nng lên
Em bit ó, anh không là tt c

Chuyn hai mình cun v ni xa l
Hãy c coi nh anh ã cht ri
Em hãy ci và au n ngoai nguôi
Anh mãi mãi là bèo trôi bt sóng
 


Xem thêm:  Không xa - Mạc Phương