Mùa thu trên đất Bắc – Lê Hải Châu

0
Mùa thu trên đất Bắc – Lê Hải Châu

Nghe chim ht m ngy,

Gi se lnh la qua ca hu.

Sng m cnh cy, mi hin b du,

Gia thu ri,xao xc l vng ri.

Thm thm tri cao thng tht cnh chim tri.

Nng gii hng ti, cc vng khoe sc,

Rng liu ven sng u t trm mc,

Gi heo may lay ng khm tre ng.

Su ging hng, mi mit bn b xa.

Hoa n vn sau, chim ku ng trc,

ng t qu ta la thm ma gt,

Cht gi hanh hao cho m em hng.

Em i mi thu v trn t Bc,

Nhng a con xa nghe con tim thm nhc,

m m v bn c l vng ri.

L Hi Chu


Xem thêm:  Níu tháng ba - Hồng Giang