Để trả lời một câu hỏi – Linh Phương

0
Để trả lời một câu hỏi – Linh Phương

Em hỏi anh bao giờ
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến trận Plei Me
Hay Đức Cơ – Đồng Xoài – Bình Giã
Anh hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng
Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô
Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm sang sông
Đời con gái một lần dang dở
Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá
Thì thôi hãy nhìn nhau
Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em – anh sẽ cố quên
Tình nghĩa cũ một lần trối.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát Kỷ vật cho em (năm 1970).


Xem thêm:  Bay lên thế hệ trẻ Việt Nam