Em có về Hà Nội – Hoàng Gia Cương

0
Em có về Hà Nội – Hoàng Gia Cương

Tôi hi h gia chiu thu Hà Ni
Qua Chng Dng mát ri gió sông Hng
Nhng ph c rêu phong vin mái ngói
Ðón tôi v vi Hàng Bc, Hàng Bông…

Hà Ni du tng ngày bao bin i
H Gm xanh – xanh mãi liu buông xanh
Ngi náo nc cùng thu i rt vi
Tôi tìm em – bông cúc trng riêng mình!

Em có ón thu v – thu Hà Ni?
Sao chiu nay em chng ti H Tây!
Tri xanh bic, mt h xanh vi vi
Nhng tòa cao soi bóng gia mây bay!

Con thuyn nh tay ai chèo bi ri
Ð lòng tôi vi Hà Ni xn xang!
Thu chm li cho tôi ch em ti
Em có v Hà Ni vi thu không?

Bài th này ã c nhc s Thun Yn ph nhc.


Xem thêm:  Em lễ chùa này - Phạm Thiên Thư