Đây cảnh cũ, đâu người xưa – Thâm Tâm

0
Đây cảnh cũ, đâu người xưa – Thâm Tâm

Đây cảnh cũ, đâu người xưa
năm qua để
Hoa dẫu nhưng có ý
Phảng buồn mặt phấn nét
Giận , tiếc ngây thơ
Lòng xuân gửi ai?
Trinh xuân mộng cũ đi rồi
Cảnh sinh xa vắng ly tao
Gặp Trinh trong bóng xuân đào
Đang khi quãng gió dạt dào chim ca
, hồng đượm hương hoa
Rung rinh đọng giọt phấn nhoà sương rơi
Hoa xuân thắm, nụ xuân tươi
Quyện hoa hơn hớn, lòng ơi mộng lòng
Trinh tay nâng giấc cánh hồng
Với vần thơ hái mơ mòng tôi yêu…
Cảm nhau từ đấy xuân chiều
Cành thơ, lá gió dập dìu ngân nga
Tìm Trinh trong nắng tôi ra
Lời oanh ríu rít vuốt hoa Trinh cười
Nhưng đây nắng liễu buồn ơi!
Ba xuân nẩy nét chia phôi chim ngừng….

(1941)


Xem thêm:  Bội Phong – Tập thơ Khổng Tử đặc sắc đi cùng năm tháng phần 1