Chiều mưa Hà Nội anh nhớ em – Nguyễn Lãm Thắng

0
Chiều mưa Hà Nội anh nhớ em – Nguyễn Lãm Thắng

Chiu ma Hà Ni
Anh nh em
Ngn gió nào mang anh tn cùng cn khát
Tri vào ông
ôi chim chp cánh v t m
Anh xa em
Xa vòng tay m
Xa vng trng xanh mang hn sông Hng

Chiu ma Hà Ni
Anh nh em
Nhc khúc nào a anh vào vùng mê m
Cung àn thng
Cô n ni nim gác vng
Môi hoang vu
Nghn làn khói trng
M v em, anh su nh ma

Ma
Ma
Cn ma xé nát bui chiu mái ph
Mong i ngày v

Ma
Ma
Mong ma cun i khong tri xa cách
Xích li gn nhau mt gic m yêu

Xóm Hoa, 31/11/2008


Xem thêm:  Chim chích bông - Nguyễn Viết Bình