Cảm xúc – Hồ Dzếnh

0
Cảm xúc – Hồ Dzếnh

Cô gái ơi!
Từ thuở sơ sinh rồi
Tôi biết tình cô u uất lắm
đành chỉ nhớ nhau thôi

Cô chẳng bao giờ biết
Má hồng mỗi tiết mỗi
Khi cô vui thú, là khi đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già

Cô gái Việt Nam ơi!
Ngọn gió đổi hướng rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh soi

Tôi đến đây tìm lại bóng cô
đường cũ, hái mơ xưa
sam vẫn mọc chân rào trước
Son sắt, lòng cô vẫn

Dãi lúa cô trồng nay đã tươi
Gió xuân ý nhị vít bông cười…
Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa
Trong một làng con, đã héo rồi!

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi


Xem thêm:  Nghiêng giấc cô đơn - Huệ Nguyên