Biển vọng – Trần Hoan Trinh

0
Biển vọng  –  Trần Hoan Trinh

Em về tóc đẫm tơ trăng

Ngõ hoa hạnh khép buồn giăng cổng người

Con tàu đã biệt trùng khơi

Áo rêu xanh trả một đời chiến chinh

Nhớ thương những chuyến hải hành

Nhớ thương mấy buổi đăng trình tiễn đưa

Nhớ khi tàu cặp bến khuya

Hai bờ lau lách gió khua xạc xào

Buồn chia con nước lao xao

Bến Tầm Dương đó ai nào Giang Châu?

Tàn rồi một cuộc biển dâu

Anh hùng thất thế về đâu bây giờ

Ô đề nguyệt lạc sao dời

Chinh nhân ngẩng mặt nhìn trời bão giông

Lỡ rồi một cuộc phong vân

Tài như Hạng Vũ cũng đành Ô Giang

Bóng tàu sóng cuộn mơ màng

Tiếng còi tàu vẫn rộn ràng trong tim

Rượu đêm nay cháy môi mềm

Uống đi em! Uống đi em! Mặc đời

Hơn thua chỉ một cuộc cười

Ai vua ai giặc chỉ lời thế gian

Hồn em vẫn ngát trường giang

Lòng em vẫn cứ trăng vàng biển xanh

Tàu em vẫn cứ hải hành.


Xem thêm:  Những bài thơ tình yêu Biển và Trăng hay nhất