Lên non tìm mảnh mộng vàng ngày xưa – Kiều Anh

0
Lên non tìm mảnh mộng vàng ngày xưa – Kiều Anh

LN NON TM MNH MNG VNG NGY XA

Kiu Anh

(trch)

Em u di lng khe,

Vi trong t hay m nc en?

Khc anh xin gi li th

Nhng ngy hn c cn hoi nh mong.

Ma ri t sng hai ma

L ri l nh i hng tc my

Thi th em chng cn y

Th thi l y vc vo thc ri.

Qua kh ng c bi vng

Cn ngu xm tt m mng mc ai

Xa em th nguyn trn non

Non nay em theo chng t xa.

Tri ma tri xt ngi ta

K in vn hoi tin mnh mng xa

Mai sau d c bao gi

Ngi qua nh thp nhang vng ng say.


Xem thêm:  Bài thơ Cũng tại mưa ngâu – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân