Bạn bè tuổi thơ – Tạ Thăng Hùng

0
Bạn bè tuổi thơ – Tạ Thăng Hùng

Dẫu đã biết này vô tận
Ta như là hạt cát đông thôi
Vẫn không khỏi nghẹn lòng khi thấy bạn
Đã nằm yên dưới lớp cỏ im lìm.

Một thước đất thôi mà xa cách biệt chúng mình
Không thể gặp ôn lại ngày xưa ấy
Những học trò những điểm mười điểm bảy
Những trò chơi cùng với qua.

làng cánh đồng rộng
Dòng sông quê những con đò rời bến
Phượng đỏ nồng nàn ve kêu da diết
Là kỷ niệm chúng mình với quê hương.

Ban ơi buồn không thể đặt thành tên
Giữa đất quê hương hãy yên lòng bạn nhé
Lời tâm sự giờ không quan trọng nữa
Tôi gọi thầm tên bạn giữa chiều nay…


Xem thêm:  Làm sao quên được tuổi thơ - Quang Lâm