Đi thuyền trên sông Đáy – Hồ Chí Minh

1
Đi thuyền trên sông Đáy – Hồ Chí Minh

Dòng sông lng ngt nh t,
Sao a thuyn chy, thuyn ch trng theo.
Bn b phong cnh vng teo,
Ch nghe cót két ting chèo thuyn nan.
Lòng riêng riêng nhng bàng hoàng,
Lo sao khôi phc giang san Tiên Rng.
Thuyn v, tri ã rng ông,
Bao la nhum mt màu hng p ti.


Ngày 18-8-1949

Ngun: Th H Chí Minh, NXB Ngh An, 2005


Xem thêm:  Hề, ta trở lại gian nhà cỏ - Tô Thùy Yên