Xin người chút không – Hoàng Phủ Ngọc Tường

0
Xin người chút không  –  Hoàng Phủ Ngọc Tường

Cho ta một chút yêu kiều

Chút sương áo mỏng chút chiều tóc bay

Trăm năm còn gió heo may

Mùa thu hồng nhạn còn đầy trong ta

Cho ta một chút mày hoa

Chút môi hạnh thắm người xa tới gần

Để ta kể với phù vân

Dù sao đời đã một lần có em

Cho ta một chút thuyền quyên

Chút hương thân thể bay lên ngọt ngào

Mai về ngủ dưới trăng sao

Nằm nghiêng gối cũ chiêm bao thấy người

Này em mắt biếc nhìn đời

Cho ta soi bóng làm người tương tri

Mênh mông cát bụi ra gì

Chỉ xin một chút yêu vì làm may!

Em còn ngà ngọc bàn tay

Cho ta cầm tới bên này hư không

Chỉ cầm theo một chút lòng

Chút tóc xanh chút môi hồng, chút thôi!

Buồn từ dạo ấy chưa nguôi

Ngoài kia sương khói đã trời sang thu

Ta còn một chút phù du

Hóa thành một kiếp đền bù cho em.


Xem thêm:  Để vợ chơi nhăng - Tú Xương