Tuổi thơ – Thuận Hữu

0
Tuổi thơ – Thuận Hữu

Có khi nào v li vi tui th
Cùng bn bè ngâm mình trong nc bin?
Có nhng phút giây lòng xao xuyn
Nh v nm tháng ã i qua
K nim cui cùng t giã tui th
Là bng thy bi hi nm tay ngi bn gái
Là bui sáng ra i mùa hè nm y
M tin con n tn u làng
Cái cu dá – êm qua va mi gp em
Cng là ch sáng nay m ng nhìn theo mãi
Thng tht c quãng i khi ngoái u nhìn li
Vn thy bóng m già bit myyêu thng…
T y n nay
ã i qua bit my no ng
ã qua bit bao ngày tháng
Ch bit mình không còn bé bng
Trong cái bt tay sôi ni ca bn bè
Nhng êm dài không ng lng tai nghe
Ting sóng tui th
Ting reo hò ùa vui trên bãi cát
Nhng bui ci trn i bt sò bt c
Cùng bn bè bc cát ném nhau
êm ng mình trên cát m tri sao
Gi c m tui th vào v tr
Ngôi sao ri vào câu chuyn c
Ông Trng i vào ca dao…
Chú Cui cây a bé li t hi nào
Khi ngn gió nm y trôi cây bum nm tháng
Trn di khoang thuyn ngày theo cha i bin
Ng ngàng lòng m rng mt di dng
ng mi thuyn nhìn sóng y mt tri lên
Mà không bit bình minh trên bin p
( bây gi ni nh mong day dt
Li bt u t bui mt tri lên)
Cánh hi âu dp dìu trong k nim trin miên
a tui th i khp nhng phng tri quen l
Du i hoài vn thy iu mi m
Vn thy lòng nh con tr trc núi sông
Sáng mai này tri nh xanh hn
Lòng ta tr li
Nghe bâng khuâng ting thi gian gi:
– Tui th
T hi lòng mình: ln t bao gi?
, t giã tui th t bui y
T bui bi hi nm tay ngui bn gái
Bui phng cháy tri m tin ta i…


Xem thêm:  Giờ ăn - Nguyễn Thủy