Tháng bảy – Vinh Thành

0
Tháng bảy – Vinh Thành

nắng vẫn ngập tràn khắp lối
Lá xanh tươi ve vẫn còn ngân
Và đất trời như có chút
Như điều gì chẳng nói

Gửi ve tuôn ôm cành tiếc gọi
Nhuốm xanh ngàn dẫu trùng san
Ai đang vén sợi mây chiều
Khóe môi cười đâu che được vết

nao đâu chỉ vì tiếc Hạ?
Lá xanh cành đâu chỉ bởi hoài Xuân
Trang điểm phấn son đâu chỉ vì trẻ lại
Chẳng qua lòng còn chút bâng khuâng.


Xem thêm:  Ngậm ngùi - Viễn Phương