Thời học sinh – Quách Tỉnh

0
Thời học sinh – Quách Tỉnh

Em mi sáu trng tròn ngây th lm
Tui hc trò m ui nhng vn th
Bit yêu anh và bit i bit ch
Li ân ái hôm nào hoa Phng n

Anh ã yêu bui ban u b ng
Cô hc trò vi trang v trng trong
Mà t lâu anh gi kín bên lòng
S cô bé li gi anh bng chú

Bao nhiêu êm thc hc bài không ng
Cng m màng em ngh n ngày sau
c thi gian s ti thm sc màu
bên anh và yêu thng mãi mãi

Dòng i trôi Phng hng còn mê mi
Chuyn hc hành nh hng ca tng lai
Em cùng anh bc i trên ng dài
Vi hnh phúc mà hai ta gìn gi

Có nhng ln em thng hay hi th
Yêu em ri anh hi hn gì không
Có l li bên cnh nhng bóng hng
ang sn ón khi em không có mt

…cô bé li thng hay thc mc
Có l nào em cng chng tin anh
Gin ri y vô tâm quá sao ành
Hi nhng câu v tình yêu chung thy

Anh yêu em anh không h suy ngh
Bit i ch..khong cách cng lý do
Nu mt mai em chng còn hn hò
Thì anh vn yêu em trong nghìn kip

Phút chia tay anh nói li tin bit
C gng nhiu hc tht tt nghe em
Phng tri xa anh s nén khát thèm
c bên ngi mình yêu bé nh

Không cn nói thì lòng em cng t
Nhng chân tình t ngày y anh trao
Em nh anh nhng ni nh hanh hao
Hn gp li cng mt mùa Phng vui
..
..tng Hà Anh.!


Xem thêm:  Ảo ảnh - Võ Ngọc Cẩn