Tết này em có về không – Lê Hải Châu

0
Tết này em có về không – Lê Hải Châu

Em i t do cui h,

Cuc khng ku na, ting ve chng.

Du rng cng ch ngi dng,

Ti ra a tin ngp ngng vi cu.

 

Khi xe khut qua cu,

Trong ti cht thy hn su ni bun.

Tri nh cng c ngun cn,

St si ngu mun, chp chn nng oi.

 

Vic em, em i ri,

Phn ngi li n ci b bng.

Bng ngy gi i ngang,

Nng hanh, hoa Ci vng trin sng.

Tt ny em c v khng ?

./.

L Hi Chu


Xem thêm:  Đêm buồn - Mạc Phương