Tết này em có về không – Lê Hải Châu

0
Tết này em có về không – Lê Hải Châu

Em đi từ dạo cuối hè,

Cuốc không kêu nữa, đã chùng.

Dẫu rằng cũng chỉ ,

Tôi ra đưa tiễn vài câu.

 

Khi xe đã khuất qua cầu,

Trong tôi chợt thấy hằn sâu .

Trời như cũng có nguồn cơn,

Sụt sùi ngâu muộn, chập chờn nắng oi.

 

Việc em, em đã đi rồi,

Phận người ở lại bẽ bàng.

Bóng ngày giờ đã đi ngang,

Nắng hanh, hoa Cói đã vàng triền sông.

này em có về không ?

./.


Xem thêm:  Bâng khuâng tháng mười một - Hoàng Hôn