Tạm biệt Huế – Thu Bồn

1
Tạm biệt Huế – Thu Bồn

Bi v em dt anh ln nhng ngi n c
Chn ngc gi chm di y sng su
Nhng lng tm nh hong hn chng li ngy qun lng
Mt tri vng v mt em nu

Xin cho Hu mt ln anh n
ngn ln anh nh trong m
Em rt thc nng th m o
Xin ng lm em vi c

o trng hi thu tm em khng thy
Nng minh mang my nhp Trng Tin
Nn rt Hu nhng i khng phi th
Mt tri ln t pha nn em nghing

Nhp cu cong v con ng thng
Mt i anh tm mi Hu ni u
Con sng dng dng con sng khng chy
Sng chy vo lng nn Hu rt su

Tm bit Hu vi em l vnh bit
Hi Vn i xin Ngi ng tt ngn sao khuya
Tm bit nh vi chic hn thm lng
Anh tr v ha pha bn kia.


Xem thêm:  Soi gương - Bình Nguyên Trang