Sài Gòn trở gió – Tô Minh Yến

0
Sài Gòn trở gió – Tô Minh Yến

êm nhón chân ông Sài Gòn tr gió
ng Nguyn Bnh Khiêm nhng cây me già ch p chn k nim
Em gp hai ln quá kh
Không m ni mùa không anh
Anh quay lng
Git nng chiu bun lên mt ph
Em tm trong bin ngi hp ln
Tìm nhau
Ngi ca mt thi cha bit nh
Anh âu?
Sài Gòn
Sài Gòn thiu mt cái tên thành xa l
Em v nht lá xp bùa yêu
Ta gieo vào nhau k nim cha nhiu
Khát khao quá ci
Mùa tình yêu không cu ri
Ngày dt gió
M tri lm tm sng
Nhánh mùa cong queo qut i
Ùa tay vào tóc chm lng lng trng

ông v php phng chn ngõ
Tht mt ni nim da dit chng bình yên.


Xem thêm:  Bài thơ Nỗi Niềm – Nhà thơ Dương Hoàng