Qua ngày qua – Ngạo Thiên

0
Qua ngày qua – Ngạo Thiên

Cuộc đời ta sống, khó lắm chăng
Có làm thì miệng, mới có ăn
Kiên trì bền bỉ, chân vững bước
Đừng nên nhục chí…trước nhọc nhằn.

Có tâm mọi việc, ắc sẽ thành
Không tâm muôn việc, cũng tan nhanh
Thành bại tại tâm, sanh khởi phát
Có chí có tâm…quả đơm cành.

Con người ai cũng, muốn được yêu
Yêu thương được ít, hay được nhiều
Có cho đi, thì ta mới có nhận
Đừng nên khép mình, sống quạnh hiu.

Thời gian thấm thoát, năm tháng qua
Thấp thoáng thoi đưa, tuổi thêm già
Nhan sắc phai tàn, theo năm tháng
Vô thường trở gót…ngàn dặm xa.

Con người nên học, cách vị tha
Tha thứ lỗi lầm, người quanh ta
Đừng chấp đừng sân, buông tất cả
Cũng là tha thứ…cho chính ta.

Tà tà vui sống, qua ngày qua
Sáng làm tối ngủ, niệm Di Đà
Thoát miền đau khổ, tâm an lạc
Con đường hạnh phúc…ở tâm ta.


Xem thêm:  Bài thơ Nhớ những ngày thu cũ – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân