Qua ngày qua – Ngạo Thiên

0
Qua ngày qua – Ngạo Thiên

Cuc i ta sng, kh lm chng
C lm th ming, mi c n
Kin tr bn b, chn vng bc
ng nn nhc chtrc nhc nhn.

C tm mi vic, c s thnh
Khng tm mun vic, cng tan nhanh
Thnh bi ti tm, sanh khi pht
C ch c tmqu m cnh.

Con ngi ai cng, mun c yu
Yu thng c t, hay c nhiu
C cho i, th ta mi c nhn
ng nn khp mnh, sng qunh hiu.

Thi gian thm thot, nm thng qua
Thp thong thoi a, tui thm gi
Nhan sc phai tn, theo nm thng
V thng tr gtngn dm xa.

Con ngi nn hc, cch v tha
Tha th li lm, ngi quanh ta
ng chp ng sn, bung tt c
Cng l tha thcho chnh ta.

T t vui sng, qua ngy qua
Sng lm ti ng, nim Di
Thot min au kh, tm an lc
Con ng hnh phc tm ta.


Xem thêm:  Phù dung nhạt sắc - Hoa Cúc Vàng Anh