Người lính nhớ mẹ – Thu Trần

0
Người lính nhớ mẹ – Thu Trần

Mẹ ơi, giờ này mẹ đang làm gì?
Con thì đang ngồi nhớ lại ngày xưa
Con nhớ từng buổi trưa mẹ quạt ngủ
có đầy đủ tình yêu thương lẫn hơi ấm

Giờ đây con nhớ lắm lắm mẹ ơi
Giữa khơi nghìn trùng cách trở
Con vẫn luôn nhớ lời nhắc nhở của mẹ hiền
Nghĩ tới mẹ là muộn phiền con tan

về mẹ là mênh mang
Hành trang con đi luôn có bóng mẹ yêu
Một mẹ tiễn con lên đường
Con đi rồi mắt mẹ hướng về

Giờ đây đã ba năm rồi từ ngày con xa mẹ
Không biết mẹ thấy có nhanh không?
Còn con thì vẫn luôn trông mong ngày về
Con không hề sợ núi hiểm, rừng sâu

Chỉ sợ ngày về thiếu bóng mẹ thân yêu
Mẹ ơi, con biết mẹ hẩm hiu một mình
Tình mẹ như biển cả
Con chưa một ngày đền trả ơn nghĩa cưu mang

Một đời mẹ đã
Một đời mẹ đã ngậm ngàng
Phương xa con chỉ biết chấp tay
Cầu cho mẹ suốt đời bên con.


Xem thêm:  Bài thơ Bến vắng cô miên – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân